ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ritual taphonomy of commingled human remains: an emerging bioarchaeological approach to Aegean burial practices

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Loring Hall (American School of Classical Studies at Athens)
Ημερομηνία & ώρα: 2016/04/20, 17:00


Ομιλητής/ές: Dr Ioanna Moutafi