ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Rituals in caves in the Neolithic in Greece

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 13/12/2018, 17:00


Ομιλητής/ές: Στέλλα Κατσαρού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας