ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ScapeCon 6: Contextualizing Fire in Aegean Prehistory

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Κτίριο ΚΕ.ΔΕ.Α., Αμφιθέατρο ΙΙΙ,  Α.Π.Θ
Ημερομηνία & ώρα: 02/12/2023 - 03/12/2023