ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Σχετικά με τα πλοία – και το βουλοκέρι – και τους βασιλείς» Η μικρογραφική Ζωφόρος της Θήρας, η ζωφόρος των πλοίων της Πύλου και η ισχύς στον Μυκηναϊκό κόσμο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2013/11/25, 19:00


Ομιλητής/ές: Jack L. Davis, Sharon R. Stocker & Hariklia Brecoulaki