ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Scribal training in Mycenaean Pylos

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Upper House Seminar, British School at Athens, 52 Souedias Street
Ημερομηνία & ώρα: 16/05/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Anna Judson (Marie Skłodowska-Curie Fellow, British School at Athens)