ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Seafaring the Mediterranean Networks. Power representation, trade activities, and memories sharing among the most prominent Early Iron Age ‘warrior’ tombs

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Mainz
Τόπος διεξαγωγής: University of Mainz, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Schönborner Hof, Schillerstr. 11
Ημερομηνία & ώρα: 2014/07/02, 19:00


Ομιλητής/ές: Andrea Babbi (Gerda Henkel Research Fellow at the Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz)