ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Searching for ‘Popular Religion’ 70 years after Martin Nilsson

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14
Ημερομηνία & ώρα: 2014/12/04, 19:00


Ομιλητής/ές: Vinciane Pirenne-Delforge