ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σειρά διαλέξεων για την Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Χοιροκοιτία

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Υφαντουργείο, Λεύκωνος 67-71, Φανερωμένη, Εντός των Τειχών Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 2011/04/19, 18:00 - , 19:30

18.00 – 18.30 Elisabeth Bellon και Aurélie Montagne-Bôrras (Αρχειοθέτες, CNRS), ‘Les archives scientifiques, conservation, traitement, accès et valorisation: numérisation et mise en ligne des données de fouille du site de Khirokitia’ (Η παρουσίαση θα γίνει στη Γαλλική γλώσσα με PowerPoint στην Αγγλική)

18.30 – 19.00 Odile Daune-Le Brun (Αρχαιολόγος CNRS), ‘From observation to interpretation: the data recording and processing system developed at Khirokitia (Cyprus, 7th-6th millennia BC)’

19.00 – 19.30 Laurent Aubry (Επιστήμων Γεωφυσικής/ Γεωματικής, CNRS), ‘Archaeological data processing and open source geomatic technology: Αn adapted and adaptive approach for spatial analysis’

Περισσότερες πληροφορίες