ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Sixty Years Exploring Prehistoric Kea

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Department of Classics of the University of Cincinnati & the American School of Classical Studies
Ημερομηνία & ώρα: 22/10/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Jack L. Davis, Miriam Caskey, Lyvia Morgan & Natalie Abell