ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Social and Economic Networks and their Emergence at the Dawn of the Early Bronze Age

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/11/03, 19:00


Ομιλητής/ές: Univ.-Doz. Dr. Eva Alram-Stern (Mykenische Kommission, Österreichische Akademie der Wissenschaften)