ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΠΕΙΡΑ – Επιστημονική Συνάντηση προς τιμή της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος - Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
Ημερομηνία & ώρα: 2012/11/01 - 2012/11/03