ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σπυρίδων Μαρινάτος 1901-1974

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ιωάννου Δρακοπούλου (Οδός Πανεπιστημίου 30)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/06/22 - 2012/06/23