ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Studying the dynamics of the LBA Mycenaean taskscape in the Argolid through labour cost research and digital technologies

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βελγική Σχολή Αθηνών και Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11
Ημερομηνία & ώρα: 02/12/2024, 19:00


Ομιλητής/ές: Ann Brysbaert (Leiden University / NIA Director)

Πρόγραμμα διαλέξεων

ATLAS Archaeological Topographies: Current trends in Landscape Archaeology and Spatial Analysis