ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Surveying the Countryside of Aegean Thrace: The Results of the Peraia of Samothrace Project 2020-2023

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βελγική Σχολή Αθηνών και Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11
Ημερομηνία & ώρα: 04/11/2024, 19:00


Ομιλητής/ές: Jamieson C. Donati, Amalia Avramidou, & Apostolos Garyfallopoulos (Democritus University of Thrace)

Πρόγραμμα διαλέξεων

ATLAS Archaeological Topographies: Current trends in Landscape Archaeology and Spatial Analysis