ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα: τα αρχαιολογικά δεδομένα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 31/01/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)