ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Συλλογή Οψιδιανού Ζαφείρη Βάου»

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Μήλος
Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ημερομηνία & ώρα: 2011/09/03, 18:00