ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τα δεδομένα της ‘ομάδας του Καστριού’ από το Δασκαλιό της Κέρου και τα εξ’ αυτών συμπεράσματα για το τέλος της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στις Κυκλάδες

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2015/04/30, 19:00


Ομιλητής/ές: Πέγκυ Σωτηρακοπούλου