ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τα ζώα ως τροφή, κεφάλαιο και σύμβολo: Η συμβολή της ζωοαρχαιολογίας στη διερεύνηση της Κρητικής προϊστορίας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2014/04/04, 18:30


Ομιλητής/ές: Βαλασία Ισαακίδου