ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Taking the coarse with the fine: the application of automated SEM-EDS with QEMSCAN® to ceramic assemblages in the Bronze Age Aegean

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Reading
Τόπος διεξαγωγής: University of Reading
Ημερομηνία & ώρα: 2011/09/15, 14:45


Ομιλητής/ές: Hilditch, J., Pirie, D., Knappett, C. & Momigliano, N.