ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤEΡΨΙΣ Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο Κωστής Παλαμάς (Ακαδημίας 48 και Σίνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2017/04/04, 19:00