ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Textile production in the Late Bronze Age Aegean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14 (Πλάκα)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/04/09, 19:00


Ομιλητής/ές: Joanne E. Cutler & Marie-Louise Nosch