ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Textile towns 3500 years ago? Unravelling new evidence for domestic textile production in East Crete

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: Senate House South Block G 22 / 26
Ημερομηνία & ώρα: 2010/12/08, 15:30


Ομιλητής/ές: Thomas M. Brogan (INSTAP East Crete)