ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The 12th-century Aegean pottery from the Koukounaries Hill, Paros and Tell Atchana (ancient Alalakh), Turkey: some social and historical implications and unexpected interconnections

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 15/01/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Robert B. Koehl (Hunter College, City University of New York)