ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The beginnings of the Artemision of Ephesos in the Protogeometric period. How to verify cultic activity in the Early Iron Age?

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9)
Ημερομηνία & ώρα: 2016/05/10, 15:00


Ομιλητής/ές: Michael Kerschner