ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The changing landscapes of prehistoric settlement in Central Macedonia: alternative paths to complexity in the Anthemous Valley and beyond

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52
Ημερομηνία & ώρα: 2016/04/11, 19:00


Ομιλητής/ές: Καθ. Στέλιος Ανδρέου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)