ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Connected Past 2020: Artefactual Intelligence

Χώρα & πόλη: Δανία, Άαρχους
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Άαρχους
Ημερομηνία & ώρα: 29/09/2021 - 30/09/2021