ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Genetic History of Plague: On the Doorstep to the Ancient Eastern Mediterranean

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 14/03/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Johannes Krause (Max-Planck Institute)