ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Impact on human life of the Vesuvius’ Bronze Age “Avellino” Eruption

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Brussels
Ημερομηνία & ώρα: 14/04/2021, 17:00


Ομιλητής/ές: Alessandro Vanzetti (Sapienza University of Rome)