ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The inscription of identity and memory on Iron Age “Phoenician” metal bowls c. 1000-600 BCE

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/22, 12:00


Ομιλητής/ές: Marian Feldman (Associate Professor, Departments of History of Art & Near Eastern Studies University of California, Berkeley)