ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Multifaceted Aspects Of Ritual Seminar Series: Seminar 6. The Archaeology Of Funeral Ritual In Early Iron Age West-Central Europe

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 18/05/2023, 19:30


Ομιλητής/ές: Prof. Bettina Arnold

Περισσότερες πληροφορίες

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών & University College Dublin, Department of Classics