ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Nordic Bronze Age Razor ‐Aegean influences in the Nordic Bronze Age

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας
Ημερομηνία & ώρα: 2012/06/14, 19:00


Ομιλητής/ές: Dr Flemming Kaul (The National Museum of Denmark)