ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Oracle Sanctuary of Apollon of Abai/Kalapodi: Cult Continuity from Mycenaean Times to the Roman Imperial Period in one of the most important Sanctuaries of Ancient Greece

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
Τόπος διεξαγωγής: The Institute of Fine Arts (One East 78th Street)
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/22, 18:30


Ομιλητής/ές: Wolf-Dietrich Niemeier