ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Palace(s) of Knossos

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Leuven
Τόπος διεξαγωγής: ERAS 58 - Faculté de Philosophie, Arts et Lettres Place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-la-Neuve (à côté de l’entrée du Musée de LLN)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/12/03, 10:30


Ομιλητής/ές: Dr. Colin F. MacDonald (British School at Athens)