ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Rich Early Mycenaean Burial at Staphylos (Skopelos) and Its Place in the Inter-regional Networks. First Thoughts after a Re-study of Finds

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
Ημερομηνία & ώρα: 29/11/2022, 12:00


Ομιλητής/ές: Bartłomiej Lis