ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The transformation of the Mycenaean World

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: BP Lecture Theatre, British Museum
Ημερομηνία & ώρα: 2012/02/17, 18:30


Ομιλητής/ές: Professor Sigrid Jalkotzy-Deger, Director of the Mykenische Kommission, Vienna