ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Work of the British School at Athens 2008-2010

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Glasgow
Τόπος διεξαγωγής: University of Glasgow (Department of Archaeology, Gregory Building)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/02/11, 16:00


Ομιλητής/ές: Prof. Catherine Morgan (British School at Athens)