ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The work of the British School at Athens 2013 & The British School at Athens on Ithaca, 1930-2014

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ημερομηνία & ώρα: 2014/02/18, 19:00


Ομιλητής/ές: Catherine Morgan (Director, BSA)