ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The work of the British School at Athens in 2014 & Exploring Ithaca, 1930-2014

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: The British Academy, 10-11 Carlton House Terrace
Ημερομηνία & ώρα: 2015/02/24, 16:00


Ομιλητής/ές: Catherine Morgan (Director of the British School at Athens)