ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The work of the British School in 2016 (Prof. John Bennet) & The times they are a-changin’: The contribution of Lefkandi, Euboia to our understanding of the making of early Greece (Prof. Irene Lemos)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αντιγράφων
Ημερομηνία & ώρα: 2017/02/09, 19:00