ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θερμή Λέσβου: 1936-2014

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9
Ημερομηνία & ώρα: 2014/11/14, 19:00


Ομιλητής/ές: Όλγα Φιλανιώτου (Eπίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων)