ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θηρασία – Ιστορική και Αρχαιολογική Έρευνα και Προοπτικές

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θηρασία
Τόπος διεξαγωγής: στην πλατεία του Σχολείου
Ημερομηνία & ώρα: 2013/08/29, 19:00