ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Αρχαιολογικό Έργο στα νησιά του Αιγαίου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρόδος
Τόπος διεξαγωγής: Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου
Ημερομηνία & ώρα: 2013/11/27 - 2013/12/01