ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, 26η Επιστημονική Συνάντηση

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/20 - 2013/03/22