ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Αρχαιολογικό Έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ιωάννινα
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή
Ημερομηνία & ώρα: 2014/12/10 - 2014/12/13