ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία, Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Καστοριά
Τόπος διεξαγωγής: Aίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείο Λιμναίον
Ημερομηνία & ώρα: 2016/12/17 - 2016/12/18