ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το αρχαιολογικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2017

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12
Ημερομηνία & ώρα: 10/02/2018