ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

Χώρα & πόλη: Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»
Ημερομηνία & ώρα: 2014/12/04, 10:00 - , 14:30