ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το έργο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Παρθενώνος 14
Ημερομηνία & ώρα: 2016/04/14, 19:00