ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

To έργο του Ινστιτούτου κατά το έτος 2014

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Doro Levi, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Παρθενώνος 14
Ημερομηνία & ώρα: 2015/04/16, 19:00


Ομιλητής/ές: Πάνος Δήμας (Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου)