ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Το Έργον ’21» Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2021

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο της Κύπρου
Ημερομηνία & ώρα: 09/04/2022, 19:30


Ομιλητής/ές: Το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι ερευνητές της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας